Jovan Ivošević uhvatio šarana od 16,5kg

Jovan Ivošević je 12.2.2019. uzvodno od Novog Sada, sa sremske strane imao šarana od 16,5kg. Uhvaćen je na Melegovu mesnu boilu. Posle slikanja riba je  vraćena u Dunav, a Jova se spremio za novog kapitalca.