OAZA MB GLOŽAN, PRIPREME ZA NOVU SEZONU

U toku su ozbiljne pripreme za novu sezonu. Krajem prošle godine ispražnjena je voda iz glavnog jezera i sva riba prebačena je u zimovnik.

Riblji fond je obogaćen za još jednu tonu šarana, od oko 4kg do 10kg.  Napravljeni su još bolji uslovi za uzgoj ribe. Glavno jezero je produbljeno skoro 1m, očišćeno od mulja, tako da sada dubina jezera iznosi i preko 2m. Mislilo se i na ribolovce obala je sređena i zaštićena od obrušavanja.

Posejana je nova trava, voda je puštena u jezero 13.02.2020. a trenutni radovi koji su u toku se odnose na izradu stepenica na svakoj poziciji. Plan vraćanja ribe u glavno jezero je najkasnije 15 april.