78 CARP CUP SRBIJA JEZERO PESKARA ČEPEL ZRENJANIN

Bački Jarak - pojedinačno takmičenje