Debeljačka Jezera - Carp spod liga

Grgeč Žitište - 9. Spod cup