Boila kup Debeljačkih jezera

Spod Carp Cup 19-21.06.2020god. Ribnjak Becmenska Bara