Balkna Carp na Čepelu

Balkan Carp je učestvova na 53. Carp kupu Srbija na Peskari Čepel. Ribnjak Čepel je pravilnog oblika, površine oko 9 ha, prosečne dubine 6m. Čepel se nalazi na obodu Zrenjanina i okružen je sa još dva jezera koja se leti koriste za kupanje i na kojima postoje uređene plaže.

Izvukli smo poziciju br 1. Bili smo veoma zadovoljni jer mesto obiluje trskom i kaskadno prelazi u dubinu. Kao i velik broj drugih jezera i Čepel ima problema sa manjovima/terpanima, koji smetaju pri pecanju i daju dosta lažnih uzbuna. Zbog toga smo spod podelili u dve grupe. U prvoj je dominirao tiger i stari kukurz, gde smo želeli da izbegnemo navalu manjova. Sa drugim spodom smo planirali da rizikujemo i on je, pored ostalog, sadržao šećerac i žito. Lovne boile su bile dominantno voćne, pored toga spremili smo tiger i naravno gumeni kukurz . Odlučili smo da hranimo dve tačke jednu 85m , a drugu na 105m, olovne pozicije su nam bili vrhovi zaliva , a jedan štap smo držali gotovo do sajle i pecali preko mesta koje smo hranili, ukoliko riba dolazi sa sredine jezera.

Takmičenje je počelo u 10h, a prvu ribu smo dobili oko 14h, a par sati nakon toga i drugu. Aktivnost ribe u prvom danu nije bila velika. Za noć smo se spremili hraneći nešto bližu poziciju koju smo noću mogli precizno da održavamo kobrom. Noć je bila poseban izazov uz grmljavinu, sevanje i jaku kišu, ali nam se riba nije javila. Međutim, komšije na poziciji br 2 su bili vrlo aktivni i imali su tu noć oko 5 riba. Dobro su se spremili za noć i intenzivno hranili mali sprud koji je u centralnom delu njihove pozicije, ne tako daleko od obale. U naredna dva dana imali smo po dve ribe koje smo dobili uglavnom na najdaljoj poziciji i to na gumeni kukurz i ananas pop-up.

Najveći komad koji smo ulovili imao je oko 14kg , dok najteža riba na takmičenju ima 17kg. Pozicije sa najviše ribe su 15 i 2 , a mi smo bili 3. u sektoru uz počasnu nagradu za dva najmlađa učesnika jer uvodimo naslednike. Kao i kod ostalih takmičenja u okviru Carp Cupa Srbija organizacija je bila odlična

Bistro