ExYucarp otvaranje sezone

Jekića jezero 23-26.04.2020, 74h.

Na Jekića jezeru održaće se EXYUCARP otvaranje sezone u trajanju od 74h u vreme 23-26.04.2020. Kotizacija 90eur. Maksimalni broj ekipa je 15.

Peca se u dva sektora: A sektor poz. br. 1,3,4,7,12,13,14,15. B sektor poz. Read more

Read more

Jovan Ivošević uhvatio šarana od 16,5kg

Jovan Ivošević je 12.2.2019. uzvodno od Novog Sada, sa sremske strane imao šarana od 16,5kg. Uhvaćen je na Melegovu mesnu boilu. Posle slikanja riba je  vraćena u Dunav, a Jova se spremio za novog kapitalca.

Read more